eeFitness logo
eeFitness
Sandis Inzelbergs

SANDIS INZELBERGS

Izglītība, kursi:

 • Kopumā 11 gadu regulāra zināšanu un prasmju pilnveide Jogā, Cīņas mākslā, un dažādās citās fiziskās aktivitātēs.

 • Sekmīgi apgūti tādi kursi kā – Sporta Pedogoģija, Sporta psiholoģija; Sporta anatomija; Sporta fizioloģija; Sporta uzturs; Saskarsmes psiholoģija; Radošā psiholoģija; Personības attīstības psiholoģija; Diferenciālā psiholoģija un Vispārīgā psiholoģija.

 • Filosofijas maģistrs ( Vēstures un Filosofijas fakultāte, Latvijas Universitāte).

Praktiskās iemaņas

 • Vairāk kā 4 gadu pieredze vadot Jogas nodarbības.

 • Sporta Speciālista kvalifikācija C ( Sporta Klubs “AStep”, Rīga )
 • Apgūtas pamatzināšanas Jogas mākslā un praktizētas

          nodarbības Spēka Jogā. ( skolotāja – Everita Dāve: Ogres Jogas studija “Baltais namiņš”)

Iegūtas arī pamatzināšanas tādās austrumu cīņās kā:

 • Kapoeira ( skolotājs – Kārlis Upītis: Valda Zališa pamatskola; Rīga )
 • Džiu-Džitsu ( skolotājs – Dmitrijs Pudovs: “Satori”; Rīga )
 • Karate ( skolotājs - Jevgenijs Ivanovs: Ogres Amatniecības vidusskola; Ogre )
 • Brīvā cīņa ( skolotājs - Jānis Maļinovskis: Ogres Ģimnāzija, Ogre)

Darba pieredze

 • 23.05.2012. – pašlaik Intensīvā Joga; Individuālās nodarbības; Vesela

          mugura; ( Sporta Klubs KL, Rīga )

          Intensīvā Joga ( Majoru Jogas studija “Rudaga”: Majoru vidusskola )

 • 12.09.2011. – 23.05.2012. Spēka Joga; Slow Flow Joga; ( Sporta Klubs KL )

          Privātās nodarbības Spēka Jogā Sarkandaugavā.

 • 26.11.2010 – 08.03.2011. Spēka Joga; Džiu-džitsu; Capoeira ( Sporta Klubs KL )
 • 03.07.2010. – 16.11.2010. Privātās Jogas nodarbības( Ogre “Baltais namiņš” )